Tags: cá trắm cỏ

Cá Trắm Cỏ

Cá Trắm Cỏ

Cá trắm cỏ được nuôi khá phổ biến. Nuôi chúng sau 1 năm có thể đạt từ 0,8-1,2kg/con. Nuôi 2 năm đạt từ 1,5-2,5kg/con hoặc cao...